مجید شفیعی

Location: Iran, Islamic Republic of , Ardebil , Ardebil , خیابان شیخ مفید شرقی - روبه رو یموزه ی فدک - مجتمع اداری پایا - طبقه اول

Phone: 09134243930

Successfully saved.

About Business

1 5ویوا سیر همراه همیشگی شما در سفر

 

🌸تحویل سال نو را در استانبول جشن بگیرید 🌸

✅تور نوروزی استانبول 

✅ 4شب اقامت 

✈️ 28اسفند 

😱 😱فقط و فقط 2230000 تومان😱 😱

ویوا سیر ... همراه همیشگی شما در سفر

☎️36650410

☎️36650411

 

🌸 نوروز 98 🌸

😱 😱  تور استانبول 😱 😱

✈️ ویژه اول فروردین 

💰 فقط و فقط2850000 تومان 

ویوا سیر ... همراه همیشگی شما در سفر

☎️36650410

☎️36650411


gallery Picture

special discount

3% تخفیف برای کلیه پرسنل و اولیا

Please Login for add comment

Business Creator

Profile Picture
مجید شفیعی

Registration Date: 12/10/2019

User profile

Other information

  • Business name: خدمات مسافرتی و جهانگردی ویوا سیر

  • Category: Travel and tourism services

  • Country:Iran, Islamic Republic of

  • State:Ardebil

  • City:Ardebil

  • Address: خیابان شیخ مفید شرقی - روبه رو یموزه ی فدک - مجتمع اداری پایا - طبقه اول

  • Phone: 09134243930

  • website:

  • Instagram:

  • Telegram: vivatravel

Copyright © 2019   All of the intellectual property rights belong to New Ad Way Company.